தமிழ் வரலாறு தமிழ் மொழியின் காலக் கணக்கு

தமிழ் மொழியின் காலக் கணக்கு

பதிவர்: நிர்வாகி, வகை: தமிழ் வரலாறு  
படம்

தமிழ் மொழியின் காலக் கணக்கு

கி.மு. 20,000 க்கு முன் பேச்சு மொழி.கி.மு.20,000-15000 சித்திர எழுத்துக் காலம்.கி.மு.15000-12000 எளிய சித்திர எழுத்துக்கள்.கி.மு.12,000-9000 வரை முதல் வகை அசை எழுத்துக்கள்.

சிந்து வெளி நாகரிக வகை எழுத்துக்கள் கி.மு.9000-4000வரை நடைமுறையில் இருந்தன.அதன்பின் வட்டெழுத்துக்கள் கி.மு.4000 உருவாகின.

இரண்டாம் வகை வட்டெழுத்துக்கள் கி.மு .2000-1000 நடைமுறையில் இருந்தன.கி.மு 1000ம் முதல் கி.மு.300 வரை உள்ள கால கட்டங்களில் பிற்காலத் தமிழ் பிரம்மி எழுத்துக்கள் உருவானது.

நகரித் தமிழ் எழுத்துக்கள் கி.பி.300 காலங்களில் பயன் பாட்டுக்கு வந்தது.தற்போது நாம் பயன் படுத்தும் தமிழ் எழுத்துக்கள் கி.பி. 900 க்கு மேல் படிப்படியாக மாற்றம் பெற்று வளர்ந்தது.

கி.பி.எட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் ஆங்கிலம் போன்ற ஐரோப்பிய மொழிகள் எதுவும் இல்லை.கிரேக்க மொழியில் தான் பைபிள் போன்றவற்றை ஐரோப்பியர்கள் எழுதி பயன்படுத்தினார்கள்.

அந்த கால கட்டத்தில் தென் இந்திய மொழிகளும் இல்லை. வடஇந்திய மொழிகளான மராத்தி,குஜராத்தி,உருது, வங்காளி மொழிகளும் கூடஇல்லை.

கி.மு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இருந்த மொழிகள் சமஸ்கிருதம்,இலத்தின் ,சீனம்,ஹிப்ரூ,கிரேக்கம்,ஆகியவை மட்டுமே. அவையும் தமிழ் மொழியில் இருந்து திரிந்தவைதான்.

உங்களது கருத்துக்கள் உரிய முறையில் தணிக்கை செய்யப்பட்டே வெளியி‌டப்படுகின்றன!
தமிழ் / ஆங்கிலத்தில் எழுத இங்கே சொடுக்கவும் [CTRL+G]யை சொடுக்கியும் மாற்றி கொள்ளலாம்
CAPTCHA code
இந்த படத்தில் உள்ள எழுத்துக்களை உள்ளீடவும்